Samuel (SSW-Yoga 2015)
Samuel (SSW-Yoga 2015)
Benedikt (SSW-Yoga 2014 + Mama-Pilates 2015)
Benedikt (SSW-Yoga 2014 + Mama-Pilates 2015)
Mia (SSW-Yoga 2015)
Mia (SSW-Yoga 2015)
Amanda (SSW-Yoga 2015)
Amanda (SSW-Yoga 2015)
Mia Ceyenne (SSW-Yoga 2014)
Mia Ceyenne (SSW-Yoga 2014)
Riano (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014)
Riano (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014)
Paul Lewis (SSW-Yoga 2015)
Paul Lewis (SSW-Yoga 2015)
Karim (Buggy-Fitness 2013)
Karim (Buggy-Fitness 2013)
Evan (SSW-Yoga 2014)
Evan (SSW-Yoga 2014)
Dante (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014)
Dante (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014)
Letizia (SSW-Yoga 2013)
Letizia (SSW-Yoga 2013)
Lea (SSW-Yoga 2014)
Lea (SSW-Yoga 2014)
Janosch (Mama-Pilates 2012)
Janosch (Mama-Pilates 2012)
Lina (Mama-Pilates und Buggy-Fitness 2013/14)
Lina (Mama-Pilates und Buggy-Fitness 2013/14)
Paul                 (Mama-Pilates und Buggy-Fitness 2012)
Paul (Mama-Pilates und Buggy-Fitness 2012)
Lena (SSW-Yoga 2015)
Lena (SSW-Yoga 2015)
Coco (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2015)
Coco (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2015)
Damian (SSW-Yoga 2014 und Mama-Pilates 2015)
Damian (SSW-Yoga 2014 und Mama-Pilates 2015)
Marlene (SSW-Yoga 2015)
Marlene (SSW-Yoga 2015)
Jakob (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014)
Jakob (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014)
Theresa (Mama-Pilates 2014)
Theresa (Mama-Pilates 2014)
Lilith Juno (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014/15)
Lilith Juno (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014/15)
Vera (SSW-Yoga 2013)
Vera (SSW-Yoga 2013)
Louis (Mama-Pilates 2014)
Louis (Mama-Pilates 2014)
Maximilian (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014/15)
Maximilian (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014/15)
Silas (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014)
Silas (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014)
Ida (Mama-Pilates 2015)
Ida (Mama-Pilates 2015)
Anna-Maria (Mama-Pilates 2014)
Anna-Maria (Mama-Pilates 2014)

Jonas (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014/15)
Jonas (SSW-Yoga und Mama-Pilates 2014/15)
Ben (Mama-Pilates und Buggy-Fitness 2011)
Ben (Mama-Pilates und Buggy-Fitness 2011)